hanna porträtt

gothbarbie.se

fria tankar för fria människor

Video och Samtalsinspelning

14 Apr 2014

Teknik

Det finns många som säger att den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja. Det är förstås en sympatisk tanke, så länge alla håller med om vad som är rent mjöl och inte.

Problemet uppstår när det du upplever är rent mjöl utmålas och bedöms av någon annan som orent. Då är det inte säkert att sanningen räcker. I värsta fall är inte ens sanningens nyanser relevanta, utan det är det första intrycket som dömer eller friar och ev. korrigeringar av felaktigheter får sällan samma genomslag.

Många som inte förstår integritetsfrågans nyanser ifrågasätter gärna att så många väljer att själva dela med sig av personliga och ibland privata saker på Internet, på Facebook, Instagram etc.

Den fundamentala skillnaden är förstås att det är en väsentlig skillnad på att själv av fri vilja dela med sig av information i ett givet sammanhang och att någon annan snokar igenom ens konversationer, vänskapsband, fotoalbum etc, i syfte att hitta något att misskreditera en med.

Själv har jag valt att helt enkelt vara öppen med vem jag är och välja vänner utifrån vem som faktiskt gillar den jag är, framför att försöka kontrollera bilden av mig så att ingen av mina vänner ska se ner på mig.

Det går nämligen inte att kontrollera bilden av sig själv, då den uppstår och existerar framförallt i andra människors huvuden. De flesta är inte intresserade av att gräva djupare än vad de hör ryktesvägen. Och den moderna ryktesvägen är snabb, lika full av felaktigheter som någonsin och trots allt prat om källkritik så är det få ens bland journalister, som kontrollerar källor. Hur ska vi då kunna förvänta oss att människor som inte har tid, intresse eller betalt för att göra det, lägger ner tiden för detta?

Juridiskt är det en annan femma. Domstolar har nämligen i uppgift att just utöva källkritik. Förmågan i tingsrätter låter jag bli att kommentera, men i riktiga domstolar finns människor som inte är amatörer och som har en bättre förmåga att faktiskt tänka kritiskt. Och då kan det vara en fördel att dokumentera händelser.

Om du har en Android-telefon så finns det många appar som spelar in telefonsamtal. Det är helt lagligt i Sverige, så länge du själv deltar i samtalet och du behöver inte tala om att samtalet spelas in.

Jag använder programmet Call Recorder som finns i en gratis-version och i en betalversion (ca 38kr) som även låter användaren kopiera inspelade samtal automatiskt till ett Dropbox-konto och låsa applikationen så ingen utomstående kan lyssna av samtalen. Jag rekommenderar också att kryptera din Android-telefon, för att hålla innehållet säkrat om mobilen blir stulen. Programmet fungerar utmärkt på min Nexus 5, men testa så det funkar på din mobil innan du köper fullversionen. Olika mobiltelefoner har olika stöd för samtalsinspelning.

Om du filmar och vill vara säker på att det inte försvinner för att någon snor din telefon eller tvingar dig radera det under hot, så har Dropbox också en Photo Upload-funktion som gör att bilder och videos automatiskt synkas med ditt Dropbox-konto. Även detta program går att lösenordsskydda.

Har ni några appar att rekommendera?

 

 

Dokumentär: Nigel Farage

5 Apr 2014

Allmänt

Libertarianen och EU-skeptikern Nigel Farage som leder United Kingdom Independence Party (UKIP) har fått en dokumentär gjord om sig.

Mycket sevärd, inte minst för en inblick i “the coo-coo’s nest”, EU-parlamentet.

 

Liknande artiklar:

Laurence Krauss i Stockholm

21 Mar 2014

Kunskap

Teorifysikern och författaren Laurence Krauss besökte 2013 Sverige och höll en föreläsning baserat på sin bok A Universe from Nothing.

Han deltog också i en paneldebatt efteråt. Bägge är i min mening mycket sevärda, i synnerhet för dig som känner att du inte riktigt har pejl på hur vi egentligen vet någonting alls om universums ålder och varför någonting finns, istället för ingenting!

Religion som grunden för (dålig) moral

19 Mar 2014

Immigration

USA är ett land som sticker ut, som det enda landet i västvärlden där folk fortfarande är lika vidskepliga som i fattiga u-länder.

Det är förstås helt vansinnigt, när man ser till vad det egentligen för slags moral som predikas i den “heliga skrift” som kristendomens “gud” sägs ha legat bakom.

Bill Maher säger det bäst:

 

Det finns dessutom en stark koppling mellan religiositet och hur man behandlar sexuella minoriteter.

Detta sammantaget säger oss två saker.

1. Vi bör vara lika rädda för invandring från USA som från Mexico.

2. Asien och Afrika är de absolut sämsta världsdelarna att ha hög invandring ifrån om man vill ha någon som helst hopp om att behålla tryggheten för kvinnor och homosexuella i samhället.

 

 

Liknande artiklar:

Immigration

 • homosexualitet
 • Immigration
 • invandring
 • kunskap
 • kvinnors rättigheter
 • moral
 • religion
 • sexuella minoriteter
 • utbildning
 • värderingar
 • vidskeplighet

Vi är alla värdelösa utan samhörighet

16 Mar 2014

Allmänt

Plattityder, det är begrepp som är så otydliga att den som hör dem kan fylla dem med den betydelse man själv önskar. Ett mäktigt och tyvärr sällan genomskådat retoriskt knep.

Det senaste, återkommande och kanske mest innehållslösa av dessa plattityder i samhällsdebatten är meningen ”alla är lika mycket värda”. Det används som nån slags garant för lika individuella rättigheter. Som om det faktum att vi värderas skulle garantera oss lika behandling. Det är förstås trams.

Sanningen är att allt värderande är personligt. Utanför vårt eget tycke och smak så är allting rent objektivt värdelöst. Värderandet kan också ändras från en stund till en annan. Det som är värdelöst vid ett tillfälle, i en persons ögon, kan i nästa stund, eller hos en annan person, vara ovärderligt. Det gäller naturligtvis också människor. Att påstå att vi har nån slags magiskt inneboende värde är intellektuell lathet och just – en plattityd. Vi är alla värdelösa.

Det är inte vårt värde som ska vara grund för våra rättigheter. Våra rättigheter bör istället grundas i vår egenskap av att vara människor och att vi i grund och botten alla gynnas av ett system med stor förutsägbarhet och där vi har vissa grundläggande rättigheter enbart i egenskap av att vi existerar – inte för att någon fäster värde vid just oss personligen.

Men vi kan inte hävda rätt till saker i nån slags vacuum. Det vi vill ha rätt till, måste någon annan försörja oss med. Rätten att ge sig själv saker är ju rätt överflödig eftersom den begränsas bara av vår egen förmåga. Utbildning, läkarvård eller rätten att inte utsättas för kroppsliga kränkningar, rätten till vår egen kropp, det kräver en allmän och ömsesidig överenskommelse människor emellan. Denna överenskommelse brukar kallas för ”det sociala kontraktet” och utgör grunden för välfärdsstaten. Ja för själva demokratin som idé.

Det sociala kontraktet i sin tur, bygger på en tillräcklig nivå av tillit till andra – för oss själva oftast okända – människor. Vi kan inte ha en personlig relation med varenda människa vi interagerar med i det moderna samhället. Det fungerade när vi bodde i en liten by, men i en modern stad interagerar vi dagligen med massor av människor. Alla vi möter förväntar vi oss en ömsesidig respekt ifrån. Det är det som skiljer vårt samhälle från en krigszon. Tilliten till de okända som gör att du inte känner dig nödgad att gå och veckohandla med en AK47:a på ryggen, som det på många håll i världen faktiskt ser ut. Den här tilliten kallas för socialt kapital.

Välfärdsstaten bygger på dessa två faktorer. Det sociala kontraktet och stort socialt kapital. Utan det ena kan inte det andra överleva, menar många. Det är därför det inte går att införa demokrati i ett land utan socialt kapital. För människors lojalitet till andra strukturer, så som klan-, religiös- eller etnisk tillhörighet, omöjliggör det sociala kapital som krävs och försök att införa demokrati leder istället bara till konflikter mellan dessa grupper. Irak är en utmärkt fallstudie i detta. Jugoslavien var ett exempel innan detta. En stat utan medborgarnas lojalitet och tillit kan inte bestå.

Människor har nämligen ovanan att gruppera sig. Konsten för ett framgångsrikt samhälle och grunden för välfärdsstaten är att lyckas skapa en grupp vi alla kan känna lojalitet till, trots att vi inte delar etnicitet, religion och släktband. Den gruppen har traditionellt varit och är fortfarande på de flesta håll i världen; nationen.

I ett land som Sverige, där det inte finns någon tradition av att yttra sin lojalitet till nationen – förutom vid VM, OS och Eurovision Song Contest, så kan det vara svårt att locka nya medlemmar. Då förblir lojaliteten gärna till andra, mer verbala grupperingar. Och det bäddar för konflikter.

Om nationen Sverige ska bestå, så måste vi acceptera behovet av en gemensam identitet. Den måste inte utgöra svenskhet. Men den måste utgöra något. Och tills liberalerna kommer med ett bättre och realistiskt alternativ så kommer jag lägga min röst hos nationalisterna. För historien är full av exempel på hur bristen av gemensam delad identitet leder till konflikter. Det finns mig veterligen inget land där man inte har stark nationalism och lyckas förena andra starka grupperingar. USA, Kanada, Schweiz mfl. De har alla en delad nationell identitet, till sin stat om inte till republiken.

Därför är också EU dömt att misslyckas, för det finns ingen gemensam EU-identitet, trots tafatta försök med flagga, ”nationalsång” och propagandaminister Margot Wallström.

Så, liberaler, vad ger ni mig för alternativ? Liberala idéer förenar inte svenskarna. Att påtvinga liberala idéer och underminera lojalitet till nationen gör att människors lojalitet istället kommer gå till andra grupper. Etnicitet, religion och släktskap, ligger närmast till hands, för det är där skillnaderna syns som tydligast och det är där lojaliteten visas som starkast.

En öppet definierad nationalism är ett steg i rätt riktning. Det är en större grupp som delar fler än religionen, etniciteten och släkten. Och den är samtidigt liten nog att inte vara meningslös. Gruppen kan bara definieras i motsats till något annat. En samhörighet till allt är ingen samhörighet alls. En lojalitet till vem som helst, är ingen lojalitet alls.

Så länge inte de liberala idéerna förenar fler och starkare än nationen, så ser jag inte hur den kan utgöra grund för ett samhälle. Men jag lyssnar gärna, på den som vill försöka övertyga mig.

Liknande artiklar:

Allmänt

 • det sociala kontraktet
 • liberalism
 • lojalitet
 • nationalism
 • nationen
 • plattityder
 • socialt kapital
 • staten
 • tillit
 • välfärdsstaten
%d bloggers like this: